NHUNG CON TEM DEP

MỖI NGÀY NGẮM MỘT BỘ TEM ĐẸP ( 027 ): Thứ tư 5.2.2020, BỘ TEM VỀ HOÀNG TỬ BẢO LONG CỦA VIỆT NAM

2 bộ tem cổ của Việt Nam:
chân dung hoàng tử Bảo Long,
con trai của vua Bảo Đại,
phát hành ngày 15.6.1954.
Hai bộ này được nhiều nơi yết giá bán
khoảng 38 – 40 USD,
tức là khoảng 900.000 VND – 1 triệu VND.

Bộ 1:  Mặc quốc phục Đông Cung Thái Tử

Bộ 2: Mặc quân phục Đại Tá danh dự
Ngự Lâm Quân đeo kiếm

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế