NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

Tôi cầu xin Chúa…

Chap tay cau nguyen
Có một lần tôi cầu xin Chúa cất đi sự kiêu ngạo của tôi, và Ngài đáp: “Không”. Ngài nói rằng sự kiêu ngạo không thể cất đi được, chỉ có thể từ bỏ nó mà thôi.

Tôi còn cầu xin để Chúa giải thoát tôi khỏi mọi cám dỗ, và Chúa đáp: “Không”. Ngài nói rằng sự thử thách sinh ra lòng nhịn nhục, mà nhịn nhục thì không thể cho được, chỉ có thể sanh nó ra mà thôi.

Tôi còn xin Chúa ban cho tôi hạnh phúc, và Chúa cũng đáp: “Không”. Ngài nói rằng Ngài chỉ ban phúc lành, mà tôi có hạnh phúc hay không thì điều đó là phụ thuộc vào tôi.

Tôi cầu xin để Chúa gìn giữ tôi khỏi mọi sự đau đớn, và Chúa đáp: “Không”. Ngài nói rằng sự khổ đau giúp con người ra khỏi những lo lắng và thú vui đời này và đưa họ đến gần Ngài hơn.

Tôi cầu xin Chúa ban cho tôi sự tăng trưởng tâm linh, nhưng Chúa đáp: “Không”. Ngài nói rằng tâm linh phải tự mình lớn lên, còn Ngài sẽ chỉ cắt tỉa cho tôi như cắt tỉa cây nho khỏi những nhánh lá thừa, để tôi đem lại nhiều hoa trái hơn.

Tôi cầu xin sức lực, và Chúa cho tôi gặp thử thách, để rèn luyện tôi.

Tôi cầu xin sự khôn ngoan, và Chúa cho tôi các câu hỏi, để dạy tôi biết suy nghĩ.

Tôi cầu xin sự dũng cảm, và Chúa cho tôi gặp nguy hiểm.

Tôi cầu xin tình yêu thương, và Chúa đưa đến với tôi những người cần được tôi giúp.

Tôi cầu xin tiền, và Chúa cho tôi cơ hội làm việc để mưu sinh.

Tôi không nhận được những điều tôi xin, nhưng tôi nhận được tất cả những gì tôi cần. Chúa đã nhậm lời cầu xin của tôi như vậy đấy.

KHUYẾT DANH

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế