NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

SỐNG HẠNH PHÚC – Lm. Minh Anh, Huế


Có ba người mặt mày buồn bã, đến hỏi ý kiến một nhà hiền triết, làm thế nào để họ tìm được hạnh phúc. Nhà hiền triết bảo: “Trước tiên các ông hãy nói xem các ông sống vì cái gì ?”

Người đầu tiên nói: “Tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống”.

Người thứ hai nói: “Tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống”.

Người thứ ba nói: “Tôi có một gia đình phải lo liệu nuôi dưỡng. Tôi không thể chết mà bỏ mặc họ, vì vậy mà tôi sống”.

Nhà hiền triết lắc đầu, bảo: “Thế thì đương nhiên các ông không bao giờ hưởng được hạnh phúc rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, vì chờ đợi và vì một trách nhiệm bất đắc dĩ… Các ông đã không sống vì lý tưởng”.

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế