NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

Phát biểu của Tổng Thống Barack Obama trong buổi nghinh đón Đức Phanxicô đến thăm Hoa Kỳ 22.9.2015

Phát biểu của Tổng Thống Barack Obama
trong buổi nghinh đón Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến thăm Hoa Kỳ,
thứ ba ngày 22.9.2015
Bản dịch: Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Giọng đọc: Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế