NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

HÔM NAY… AUJOURD’HUI

 

HÔM NAY…

Điều quý nhất mà bạn có:
Hôm Nay, dẫu rằng nó bị kẹp giữa Hôm Qua và Ngày Mai.

Chính Hôm Nay, bạn có thể được hạnh phúc,
chứ không phải Hôm Qua hay Ngày Mai.

Hôm Qua không còn nữa,
và Ngày Mai thì chưa tới.

Hầu hết các bực bội của chúng ta là
tàn dư của Hôm Qua, hay là vay mượn ở Ngày Mai.

Hãy giữ cho ngày Hôm Nay của bạn trong sáng,

Hãy nhất định tận hưởng cho bằng được,
thức ăn, công việc, sự thảnh thơi của bạn trong ngày Hôm Nay.

Ngày Hôm Nay thuộc về bạn, nó đã được trao cho bạn.

Tất cả những ngày Hôm Qua đã hết
và tất cả những Ngày Mai chưa đến.

Hôm Nay là của bạn, hãy giữ những niềm vui và luôn hạnh phúc,
và hãy giữ những buồn phiền và luôn tự chủ.

Hãy dùng nó để đến lúc đời đã xế chiều, bạn có thể nói:

Tôi đã sống và đã yêu, Hôm Nay !

Tác giả khuyết danh

 

 

AUJOURD’HUI…

La chose la plus précieuse que tu possèdes est: Aujourd’hui
Même s’il est coincé entre Hier et Demain.

Aujourd’hui, tu peux être heureux, pas Hier, ni Demain.
Hier est passé et Demain n’est pas encore là.

La vaste majorité de nos misères
sont des restes d’Hier ou empruntés à Demain.
Garde ton Aujourd’hui propre.

Décide dans ton esprit de jouir
de ta nourriture, de ton travail, de tes loisirs,
coûte que coûte, Aujourd’hui.

Aujourd’hui est à toi, c’est à toi qu’il a été donné.
Tous les Hier sont partis et tous les Demain sont encore à venir.

Aujourd’hui est à toi, prends-en les joies et sois heureux.
Prends-en les peines et sois toi-même.

Emploie-le de sorte que sur sa fin, tu puisses dire:
J’ai vécu et aimé, Aujourd’hui !    

Auteur inconnu

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế