NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

HÃY QUÊN CHUYỆN CŨ


Một ngày kia, Đức Phật đang thuyết pháp, có một người đến nhổ vào mặt ngài. 
Ngài lấy khăn lau và nói: “Còn gì nữa không?” Người kia bỏ đi.

Hôm sau, người ấy đến quỳ gối xin lỗi. Đức Phật nói:

“Ông muốn xin lỗi người mà hôm qua ông đã nhổ vào mặt ư? Ta không phải người đó. Sông Hằng nước chảy bao đời, nước sông hôm nay không phải là nước sông hôm qua. Mỗi người là một dòng sông, người ông nhổ hôm qua không còn ở đây. Ta không thể tha thứ cho ông bởi hiện tại ta không có điều gì oán hờn ông, ngay chính ông cũng là người mới đến chứ không phải là người hôm qua. Người hôm nay hiền lành, người hôm qua dữ tợn; người hôm qua nhổ mặt ta, người hôm nay quỳ trước ta, sao ông lại là người ấy được? Ông không phải là người ấy, ta cũng không phải là người hôm qua. Vậy hãy quên chuyện cũ, cả hai người hôm qua không còn nữa. Nào… chúng ta nói chuyện khác đi”.

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế