NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

CÁM DỖ…


Chuyện kể rằng, có ba thầy dòng vào Nhà Thờ để cầu nguyện.

Thầy thứ nhất chăm chú cố gắng hình dung mình đang được các thiên thần đưa lên tận Thiên Đàng.

Thầy thứ hai nhắm mắt, ngây ngất tưởng tượng mình như thể đã ở trên Thiên Đàng rồi.

Trong khi đó thầy thứ ba lại không thể tập trung vào một suy tư thánh thiện nào, ngoài hình ảnh tô hủ tíu rất ngon vừa được người quen mời đi ăn hồi trưa, và ông cứ cám ơn Chúa với tô hủ tíu đó mãi.

Đêm đó, khi viết bản báo cáo trong ngày cho Xatan quỷ vương, một tên quỷ đã viết rằng: “Em xin báo cáo thủ trưởng, hôm nay, em đã cố gắng cám dỗ ba ông thầy dòng, nhưng cuối cùng em chỉ thành công với hai người mà thôi…”

Phóng tác từ một câu truyện
trong bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế