NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

NẾU BẠN KHÔNG BAO GIỜ…


Nếu bạn không bao giờ cảm thấy đau,

thì làm sao bạn biết Tôi là người chữa lành ?

Nếu bạn không bao giờ phải cầu nguyện,
thì làm sao bạn biết được Tôi là người đáp lời cầu ?

Nếu bạn không bao giờ có thử thách,
làm sao bạn có thể cho mình là người biết vượt qua ?

Nếu bạn không bao giờ cảm thấy buồn,
làm sao bạn biết được Tôi là người an ủi ?

Nếu bạn không bao giờ làm điều lầm lỗi,
làm sao bạn biết được Tôi là người tha thứ ?

Nếu bạn biết tất cả,
làm sao bạn biết Tôi sẽ trả lời những câu hỏi của bạn ?

Nếu bạn không bao giờ gặp phiền muộn,
làm sao bạn biết được Tôi sẽ đến giải cứu bạn ?

Nếu bạn không bao giờ hư hỏng,
thì làm sao bạn biết Tôi có thể chữa lành bạn ?

Nếu bạn không bao giờ có phiền toái,
làm sao bạn biết Tôi có thể giải quyết những chúng ?

Nếu bạn không bao giờ có đau khổ,
thì làm sao bạn biết những gì Tôi đã trải qua ?

Nếu bạn không bao giờ được tôi luyện trong lửa,
làm sao bạn trở nên tinh luyện ?

Nếu Tôi cho bạn tất cả,
làm sao bạn có thể hài lòng chúng ?

Nếu Tôi không bao giờ sửa chữa bạn,
làm sao bạn biết Tôi thương bạn ?

Nếu bạn có được quyền năng,
thì làm sao bạn sẽ học để tin cậy nơi Tôi ?

Nếu cuộc đời của bạn hoàn hảo,
thì bạn sẽ cần Tôi làm gì ?

Tôi thương bạn,
GIÊSU

Tác giả Khuyết Danh

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế