NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

3 điều trong đời…

Ngon nen 1
3 điều trong đời làm hỏng một con người:

– Rượu
– Lòng tự cao
– Sự giận dữ

3 điều trong đời làm nên tư cách một con người:
– Siêng năng
– Chân thật
– Thành đạt

3 điều trong đời không bao giờ bền vững:
– Giấc mơ
– Thành công
– Tài sản

3 điều trong đời có giá trị nhất:
– Tình yêu
– Lòng tự tin
– Bạn hữu

3 điều trong đời đã qua đi không thể lấy lại:
– Thời gian
– Cơ hội
– Lời nói

3 điều trong đời không nên đánh mất:
– Sự thanh thản
– Niềm hy vọng
– Lòng trung thực

Khuyết Danh

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế