NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

THỦ THÂN ÍCH KỶ


Một ngày kia, con ốc sên lên kiện ông trời: “Tại sao trời lại để cho con chậm chạp buồn thảm đến nỗi gặp con, ai cũng ghét bỏ ?”

Trời trả lời: “Ấy bởi vì con sắm cho mình cái vỏ ốc quá lớn, ai đụng tới con là con thụt vào mà thủ thân. Vỏ ốc đó là vỏ ốc ích kỷ !”

Từ một suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế