NGHE ĐỌC KINH THÁNH

NGHE ĐỌC THƯ THÁNH PHAOLÔ GỬI TÍN HỮU Ở CÔLÔXÊ BẰNG TIẾNG MỸ

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế