MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

Mẹ Maria thăm viếng

Magnificat

Bài giảng trong Thánh Lễ Hành Hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

14 giờ 30 chiều thứ bảy 17.10.2015
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT
Chủ đề: Mẹ Maria thăm viếng
Tin Mừng Lc 1, 39 – 45

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế