MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

Bài giảng trong Thánh Lễ Hành Hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ bảy 12.12.2015

Me Fiat

Bài giảng trong Thánh Lễ Hành Hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Đức Maria nhận lời cưu mang Chúa Giêsu làm người
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sàigòn
Thứ bảy 12.12.2015

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế