MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

Bài chia sẻ về Mẹ Maria, Mẹ của ánh sáng – Nhà Thờ Chợ Đũi thứ tư 10.1.2018 – Lm. Giuse Lê Quang UY, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế