HOAN CA PHỤC SINH

“CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG SỐNG CỦA TÔI”

Xin click vào link dưới đây để hiệp thông cầu nguyện
“Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng sống của tôi”
( Jesus Christ, my living hope )
https://www.facebook.com/weaverunited/videos/793034824411896/

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế