GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Giáo Lý Hôn Nhân DCCT, bài 5. Cầu nguyện với Lời Chúa Giêsu, thứ hai 2.10.2017, giảng viên: Lm. Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế