ĐỒNG HÀNH BẠN TRẺ

ĐỒNG HÀNH VỚI BẠN TRẺ – Bài số 07. Để có thể làm Xương Ngôn Viên ( Speaker ) – Lm. QUANG UY, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế