ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

THE LONELY SHEPHERD (Tạm dịch: NGƯỜI CHĂN CHIÊN CÔ ĐƠN)

Dàn nhạc của André Rieu,
Tiếng sáo Pan của Gheorghe Zamfir, người Roumanie

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế