ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

“THẤY HỌ CÓ LÒNG TIN NHƯ VẬY…” ( Mc 2, 5 )


“Vì dân chúng quá đông, nên người ta không sao khiêng người bại liệt đến gần Thầy Giêsu, họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Thầy ngồi làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Thầy Giêsu bảo người bại liệt: “Này bạn, tội bạn được tha rồi.” ( Tin Mừng theo Máccô 2, 4 – 5 )

Kính thưa Thầy Giêsu,

Chúng con có một nhóm sinh hoạt chung, mỗi người lại còn có gia đình, ngoài lòng tin riêng của bản thân, chúng con cũng xin đến với Thầy bằng lòng tin của cả một nhóm, của gia đình mình, của cả Hội Thánh nữa. Chúng con dự Thánh Lễ chung, chúng con hát Thánh Ca cộng đồng, chúng con cùng dâng lời cầu nguyện chung…

Những ngày này, chuyện Lộc Hưng lại như một giọt nước đắng tràn ly, chúng con hình dung một năm mới, một tương lai gần khá u ám vì một cổ hai tròng, CS trong nước lẫn CS ngoài nước, cứ gây ra thêm bao tai họa khốn cùng cho chúng con. Bằng lòng tin tập thể, chúng con đến khẩn nài xin Thầy Giêsu chạnh lòng thương, phá tan Sự Dữ, đẩy lui mọi bóng tối, cho chúng con được bình an. Amen.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế