ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

TÂM HỒN CAO THƯỢNG – Ignacio de Loyola ( 1491 – 1556 )

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là vua của con,
Xin ban cho con một tâm hồn nghĩa sĩ cao thượng:

Cao thượng khi làm việc,
Để con đón nhận không phải như gánh nặng buộc con phải làm,
Nhưng như một sứ mạng mà Chúa trao phó cho con…

Cao thượng khi đau khổ,
Để con can đảm mạnh mẽ, như một người lính đứng trước thập giá con,
Và để như Simêon, con cũng biết vác đỡ thập giá cho anh em con…

Cao thượng trước cuộc đời,
Để con biết tha thứ những kẻ lỗi lầm,
Nhưng không hề nhượng bộ thỏa hiệp trước những lỗi lầm ấy…

Cao thượng đối với mọi người,
Để con thành thật với tất cả,
Tận tình đặc biệt đối với những ai bé mọn nghèo nàn.
Và để con say mê lôi cuốn những người mến con về với Chúa…

Cao thượng với cả bề trên của con,
Để con nhìn ra gương mặt sáng chói của Chúa nơi quyền hành của họ…

Cao thượng với chính con,
Để con không hề thỏa mãn về mình, mà luôn nương tựa vào Chúa…

Cao thượng cả với Chúa,
Nghĩa là giúp con biết sống để phụng sự Chúa,
Và sẵn sàng chết để biến tan đi trong Chúa… Amen.

Thánh IGNACIO de LOYOLA,
đấng sáng lập DÒNG TÊN

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế