ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

“Lord, I offer my life to You – Con dâng Ngài đời con, lạy Chúa !”

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế