ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

Cùng Mẹ xin vâng – Tác giả: MK Thúy Trang – MK Quang Uy – Giọng hát: Hoàng Quân

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế