ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

CHÚA NGUỒN BÌNH AN

 

Lạy Chúa, Nguồn Bình An muôn thuở,
Xin đưa tay mà che chở đời con,
Từ nẻo chết đưa về theo sinh lộ,
Đến yêu thương, rời xa chỗ hận thù,
Tìm ánh sáng, bỏ thâm u tăm tối…
Lạy Chúa, Nguồn Bình An muôn thuở,
Xin đưa tay mà dắt lối đời con,
Từ tuyệt vọng đến với giòng suối mát,
Sạch hoài nghi để hy vọng ân cần,
Chọn chân lý, bỏ sai lầm lạc bước…
Lạy Chúa, Nguồn Bình An muôn thuở,
Xin đưa tay mà ban Nước Trường Sinh,
Thôi chinh chiến, hát bình ca trong sáng,
Nở nụ cười thay khăn trắng tóc tang,
Ruộng vườn xanh, thay cằn khô bụi cát…
Lạy Chúa, Nguồn Bình An muôn thuở,
Đổ an bình chan chứa cả tim con,
Cho thế giới, nhân loại còn bạo loạn,
Được giao hòa thay nứt rạn chia tan,
Khát khao hoài, ôi lạy Chúa, Bình An…
Lead me from despair to hope, from fear to trust,
Lead me from death to life, from falsehood to truth,
Lead me from hate to love, from war to peace,
Let peace fill our heart, our world, our universe.

Mẹ TÊRÊXA CALCUTTA ( 1910 – 1997 )
LÊ QUANG UY diễn ý thành thơ

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế