ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

LES MAINS OUVERTES – CHẮP TAY HOA


LES MAINS OUVERTES DEVANT TOI, SEIGNEUR
Odette Vercruysse, France, 1925 – 2000

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Pour t’offrir le monde,
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.

1. Garde-nous tout-petits devant ta face,
Simples et purs comme un ruisseau.
Garde-nous tout-petits devant nos frères
Et disponibles comme une eau.

2. Garde-nous tout-petits devant ta face,
brûlants d´amour et pleins de joie.
Garde-nous tout-petits parmi nos frères,
Simples chemins devant leurs pas !

3. Garde-nous tout petits devant Ta Face,
Comme la Vierge immaculée !
Garde-nous transparents à tous nos frères,
De l’amour qui l’a consumée.

4. Apprends-nous à chanter ton Evangile,
Comme Marie auprès de Toi.
Comble de Ton Amour le cœur des pauvres,
Le cœur des riches, change-le.

CHẮP TAY HOA
Lời Việt của Sr. Amélie Nguyễn Thị Sang
MK Văn Khoa và Quang Uy, 1983

ĐK 1: Đôi tay nhỏ bé, con đi tìm Chúa, Chúa ơi,
Trái đất này xin dâng Ngài.
Đôi tay nhỏ bé ấp ủ tình Chúa trong con,
Nỗi sướng vui Chúa đổ chan hòa.

ĐK 2: Đôi tay nhỏ bé, con nâng quả đất tuyệt vời,
Chắp tay hoa dâng lên Ngài.
Đôi tay nhỏ bé ấp ủ tình Chúa mặn nồng,
Nỗi sướng vui Chúa đổ ngập lòng.

TK 1: Xin hãy giữ con nhỏ bé khiêm nhu trước Thánh Nhan Ngài,
Sống rất đơn sơ nhẹ nhàng như suối,
Xin hãy giữ con nhỏ bé khiêm nhu trước những anh em,
Gánh vác cho nhau như sông một nguồn.

TK 2: Xin hãy giữ con nhỏ bé khiêm nhu trước Thánh Nhan Ngài,
Cháy sáng tin yêu niềm vui chan chứa,
Xin hãy giữ con nhỏ bé khiêm nhu dưới mắt mọi người,
Đón những bước chân theo chung con đường.

TK 3: Xin hãy giữ con nhỏ bé khiêm nhu trước Thánh Nhan Ngài,
Chất phác trinh trong tựa giòng suối mát,
Xin cho con luôn mờ xóa biến tan như men trong bột,
Đón bước anh em tiến trên đường đời.

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế