ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

BÀI TEST CỦA ĐỨC TIN ! – Lm. GB. Phương Đình Toại


Mình có Đức Tin hay không ? Điều này chỉ xác minh được khi mình đối diện với thách đố của cuộc đời ! Như con thuyền có thể chứng minh được sức mạnh và độ bền của nó khi nó có thể vượt qua giông bão trên biển Như chiếc máy bay có thể chứng minh tính ổn định của nó khi nó bay qua vùng thời tiết xấu trên trời.

Mỗi người chúng ta hôm nay đang đối diện với một thách đố về Đức Tin khi đứng trước ngưỡng cửa của bệnh dịch n-Cov… Nó không phải là một đức tin mù quáng cho rằng Chúa sẽ xử trí tất cả mọi sự, nhưng một Đức Tin biết phân định và tín thác.

Nó bao gồm sự xác tín rằng Chúa vẫn đang ở bên cạnh chúng ta và đồng hành, soi sáng cho những nhà khoa học đang tìm ra cách tốt nhất để vượt qua nó. Nó bao gồm việc chúng ta tin rằng Chúa đã cho chúng ta những kiến thức nền tảng để phòng bệnh: giữ vệ sinh, rửa tay cẩn thận bằng xà phòng, tự cách ly mình khi thấy mình có dấu hiệu bệnh…

Và cuối cùng mình cần tin rằng Thiên Chúa chiến thắng Sự Dữ…

Mình có cảm giác chúng ta đang tin rất nhiều vào thông tin không chính thức, làm chúng ta hoảng loạn, và tự tạo ra những phương thế an toàn giả tạo hơn là tin vào khoa học, tin vào vào Thiên Chúa… Chúng ta bắt đầu tức giận, đổ lỗi, lên án, và vơ vét để tự bảo vệ mình như là chỉ có mình trên đời này.

Hãy khôn ngoan trong việc phân định thông tin mình đón nhận. Hãy vững tin trong mọi biến cố của cuộc đời. Hãy nương tựa vào sức mạnh của Thiên Chúa và tín thác vào Ngài… Và hãy hiểu rằng đây chính là bài test về Đức Tin của mỗi người chúng ta.

Lm. GB. Phương Đình Toại

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế