CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

TỪ NGƯỜI CHỒNG VÔ THẦN TRỞ THÀNH LINH MỤC


Cha Félix Leseur, Tu Sĩ Dòng Thánh Đa Minh ở Pháp, trước đây vốn là một nhà trí thức vô thần hết sức cực đoan. Thế mà ngược lại, bà vợ Elisabeth Leseur ( 1866 – 1914 ) lại là một phụ nữ Công Giáo rất mực đạo đức và thánh thiện, do vậy gia đình luôn giữ được bầu khí và nếp sống hạnh phúc cũng như họ luôn là một tấm gương nhân ái cho mọi người.

Khi bà lâm bạo bệnh qua đời đột ngột, người chồng không khỏi tiếc thương người vợ có tâm hồn quảng đại dịu dàng ấy, nên đã cố gắng lục tìm, đọc lại những tập nhật ký trước đây của bà. Ông đã say sưa dõi theo từng giòng chữ tâm sự, và ông chợt hiểu ra ước vọng tha thiết của bà là thấy ông thành tâm nhìn nhận tình yêu của Thiên Chúa mà trở lại đạo. Cuối cùng thì ông đã hồi tâm. Xin theo học Giáo Lý Dự Tòng với Linh Mục quản xứ và chịu Bí Tích Thánh Tẩy vào năm 1915.

Không bao lâu sau, ông xin vào nhà tập dòng Đa Minh. Nơi đây, ông thành tâm kiên trì theo đuổi cuộc sống tu trì và đã được Bề Trên chấp nhận cho lãnh nhận sứ vụ Linh Mục. Khi gương sống thánh thiện của bà Élisabeth Leseur bắt đầu có ảnh hưởng rộng rãi và sâu xa trong xã hội, Giáo Hội quyết định cho mở án điều tra theo đơn xin phong Bậc Đáng Kính, Bề Trên Dòng Đa Minh đã mạnh dạn chỉ định cha Leseur lên đường để đi nhiều nơi diễn thuyết về đời sống gương mẫu của người vợ đã quá cố. Cha rất e ngại, cứ chần chừ mãi, nhưng cuối cùng cha đã vâng lời.

Năm 1930, cha Leseur đã soạn thảo một tập sách nhỏ mang tên “Hạnh của bà Elisabeth Leseur” trong khi những tập nhật ký trước đây của bà đã in ấn và phát hành tới con số 100.000 bản trong toàn cõi Châu Âu.

Báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT, số 100 về Ơn Gọi, 9.1959

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế