CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

MẮC NỢ… – Lm. Giuse Trương Đình Hiền, Quy Nhơn


Ôi Linh Mục ! Một cuộc đời mắc nợ !
Đến bao giờ mới trả cho xong ?
Nhìn lại chính mình: Ôi kiếp phận long đong.

Nợ lời cam kết từ thuở lên bàn thánh.
Nợ bài Thánh Vịnh chưa tròn của giờ Kinh Sáng
Nợ những giờ Chầu Thánh Thể chiều đông…

Mắc nợ bao người kẻ liệt ngóng trông,
Mắc nợ bài giảng chưa xong của ngày Chúa Nhật…

Mắc nợ người nghèo bàn tay thân mật,
Mắc nợ những em thơ ánh mắt dễ thương…

Tôi nợ người trẻ nhiệt huyết để lên đường,
Nợ các gia đình những lần ủi an thăm viếng…

Nợ đức Khó Nghèo, nợ lòng Trong Trắng,
Để nêu gương thánh thiện cho đời.

Nợ bao nhiêu cuộc sống lứa đôi,
Trái tim yêu thương và ánh nhìn thông cảm.

Lm. Giuse TRƯƠNG ĐÌNH HIỀN,
Giáo Phận Quy Nhơn
( Ảnh chụp cha Giuse Phạm Thanh Quang, DCCT,

ngồi xe lăn, ngài đã qua đời năm 2018 )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế