CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

LÀM CHO CHÍNH CHÚA GIÊSU


Thánh Jean de Kenti, ( 1397 – 1473 ), hồi còn là giáo sư tại đại học Cracovie nước Ba Lan, đã đặt ra một nguyên tắc được áp dụng tại phòng ăn tập thể của các sinh viên của mình như sau:

Mỗi khi mọi người đang ăn uống mà có một người nghèo khổ đến xin bố thí, thì người trực nhật coi cửa phải chạy vào báo ngay cho người ngồi ở đầu bàn ăn, người này có trách nhiệm đứng lên hô to: “Các bạn ơi, hôm nay có Chúa Giêsu đến xin dùng bữa ăn chung với chúng ta…” Sau đó, mọi người sẽ cùng đứng dậy đón tiếp người hành khất vào bàn ăn như một vị thượng khách.

Thánh nhân đã muốn thường xuyên nhắc nhở mình cũng như các sinh viên trẻ nhớ đến Lời Chúa Giêsu đã truyền dạy: “Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy !” ( Mt 25, 40 ).

Từ NỐI LỬA CHO ĐỜI

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế