CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa đã được khai mở sớm nhất tại Nhà Thờ Chính Tòa Bangui, Công Hòa Trung Phi, Chúa Nhật 29.11.2015

Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa đến thứ ba 8.12.2015 mới được khai mạc khi Đức Phanxicô sẽ mở cửa các Nhà Thờ Chính Tòa tại Roma. Không ai ngờ Ngài đã mở cửa Năm Thánh sớm hơn, vào Chúa Nhật 29.11.2015 tại Nhà Thờ Chính Tòa Bangui, trong chuyến Tông Du tại nước Cộng Hòa Trung Phi…

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế