CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

Video Clip: NHỮNG ĐỨA TRẺ QUÊ NGHÈO NHƯNG LẠI GIÀU TÌNH THƯƠNG SAN SẺ

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

  • Hạnh phúc cho trẻ đó đã tìm được Chúa Jésus để chia sẽ những chén cơm ngon !
    Chúa ơi con đã gõ mà không được mở, con đã tìm, đã thấy mà không được nhận , chỉ vì con muốn như người đàn bà goá trong phúc âm, dù chỉ một hạt cát!

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế