CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

“TA ĐÂU CẦN LỄ TẾ, TA CHỈ MUỐN LÒNG NHÂN” – Lm. Minh Anh, Huế


Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu ( Jean Chrysostome – Jean Bouche d’Or ),
sinh ở Antiôkia trong khoảng từ năm 344 đến năm 349, qua đời năm 407 tại Comana, Giám Mục thành Constantinopoli, thuộc Hội Thánh Hy Lạp, có viết như sau:

“Chúa chẳng cần bình vàng chén bạc, nhưng Chúa cần những tấm lòng vàng. Người vui nhận của dâng cúng, nhưng vui hơn nhiều khi nhận của làm phúc. Khi dâng cúng, chỉ có người dâng được lợi. Khi làm phúc, lợi cho cả người nhận lẫn người dâng.

Quả vậy, ích gì khi bàn thờ Chúa chất đầy những bình vàng chén bạc đang lúc chính Người lại phải chết đói vì chẳng có gì ăn ? Trước hết, hãy cho kẻ đói ăn no, còn lại bao nhiêu, đem trang hoàng bàn thờ.

Sao bạn lại bỏ vàng làm chén lễ mà không chịu cho người khác một chén nước ?

Bạn đem khăn vàng ra trải bàn thờ Người làm chi, đang khi chính Người cần mảnh vải che thân bạn lại không cho ? Làm thế thì ích gì ?

Rồi nữa, nếu bạn thấy Người mặc đồ rách bươm, toàn thân rét cứng, bạn chẳng nghĩ gì đến áo xống của Người, cứ lo xây cất cho Người hết cột vàng này đến cột vàng khác, mà bảo làm như vậy là tôn kính Người sao ? Người lại chẳng nghĩ là đang bị nhạo báng và sỉ nhục đến cực độ sao ?”

Từ một suy niệm của Lm. MINH ANH, Tổng Giáo Phận Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế