CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

SỐNG LÀNH MẠNH – Bài 3. Ba cột trụ của đời tôi

Mot minhSỐNG LÀNH MẠNH – Bài 3. Ba cột trụ của đời tôi

Bài 3. Tôi sống lành mạnh – Ba cột trụ của đời tôi:
Tôi muốn – Tôi cầu nguyện – Tôi cười

Tập sách SỐNG LÀNH MẠNH

Tác giả: Pino Pellegrino
Bản dịch: Nữ Tu Minh Trang, FMA
Biên tập và đọc: Lm. Quang Uy, DCCT
Sản xuất: Audio Book Vườn Xanh 10.2015

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế