CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

SỐNG LÀNH MẠNH – Bài 1. Lời Ngỏ

SỐNG LÀNH MẠNH – Bài 1. Lời ngỏ

Co don 2
Bài 1. Lời ngỏ

Tập sách SỐNG LÀNH MẠNH
Tác giả: Pino Pellegrino
Bản dịch: Nữ Tu Minh Trang, FMA
Biên tập và đọc: Lm. Quang Uy, DCCT
Sản xuất: Audio Book Vườn Xanh 10.2015

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế