CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

Chia sẻ buổi 1: Dụ ngôn “Người cha bao dung và người con thứ hư đốn” – Lm. Giuse Quang Uy, DCCT

Chia sẻ Mùa Sám Hối buổi thứ nhất
Dụ Ngôn “Người cha bao dung và người con thứ hư đốn”
Tin Mừng Lc 15, 11 – 24
Lm. Giuse Quang Uy, DCCT
Nhà Thờ Tân Phước, quận Tân Bình, Chúa Nhật 6.3.2016

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế