Có 1 phản hồi

  • Con cảm ơn Cha rất nhiều, con không được học trực tiếp như mọi người, nhưng nhờ công nghệ thông tin con cũng có cơ hội hiểu thêm về Thánh Lễ, con cứ nghe đi nghe lại nhiều lần

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế