CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

Chúa Giêsu chữa lành người bị bại liệt: Tĩnh Tâm ngày 2 ở Nhà Thờ Tân Hương, thứ sáu 18.3.2016

Thứ sáu 18.3.2016, Nhà Thờ Tân Hương, quận Tân Phú, Sàigòn
Tin Mừng Mc 2, 1 – 5 và 12: Chúa Giêsu chữa người bị bại liệt

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế