CHIA SẺ CHUYÊN ĐỀ

Video Clip PHÁO BÔNG CHUẨN BỊ CHO KHAI MẠC THẾ VẬN HỘI TOKYO 2020 đã phải hủy bỏ vì đại dịch Corona Virus, cũng không thể lưu trữ lại cho năm sau nếu được tổ chức

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế