CHÉN CƠM HẰNG NGÀY

CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 062 – Thứ hai 11.1.2021 – Hãy theo Thầy…

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế