Chuyên trang : VƯỢT QUA SỐ PHẬN

THÙ HẬN

Ba mươi năm sau khi được trả tự do từ trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc Xã, hai người bạn gặp nhau. Họ bắt đầu chia sẻ những kỷ niệm mà...

NGHÌN CÁNH HẠC GIẤY

Năm 1945, cô bé Sadako Sasaki mới lên hai. Cùng với nửa triệu người khác ở Hiroshima, Nhật Bản, cô bé đã trở thành nạn nhân của quả bom nguyên tử...

MỘT NIỀM TIN TUYỆT VỜI

Trên một chuyến xe lửa tháng 7 năm 1974, viên kiểm soát hỏa xa tại ga Montpellier nước Pháp đã cho dừng đoàn tầu để cấp báo một tin dữ cho một hành...