Chuyên trang : VƯỢT QUA SỐ PHẬN

1+1 = >2

Nhiều năm trước, trong trại tập trung Auschwitz của Phát xít Đức, một người cha Do Thái nói với con trai: “Bây giờ chúng ta không có của cải chi cả...

KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT !

Trong tác phẩm Tầng Đầu Địa Ngục, “The First Circle”, nhà văn Nga, Aleksandr Isaevich Solzhenitsyn nói đến một nhà tù, nơi mà người ta gọi là...

HÃY BƯỚC RA TỪ BÓNG TỐI

Tại một lớp trung học với 26 học sinh cá biệt. Có em đã từng tiêm chích, có em từng ở tù, thậm chí có nữ sinh phá thai đến ba lần. Gia đình từ...