Chuyên trang : VƯỢT QUA SỐ PHẬN

HAI MƯƠI NĂM SAU…

Ba công nhân đang xây một bức tường. Có người lại gần tò mò hỏi: “Các anh đang làm gì thế ?” Người thứ nhất cau có trả lời: “Anh không thấy...