Chuyên trang : VUI SỐNG TIN MỪNG

Chuyên trang lưu trữ các bài chia sẻ, suy niệm và chứng từ sống Tin Mừng

VUI SỐNG TIN MỪNG

TẤM BÁNH TÌNH YÊU – Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt

    Suy Niệm Tin Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Mỗi khi chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, tôi không ngừng ngỡ ngàng trước tình yêu của Người. Tình yêu ấy vô cùng cao cả nhưng lại rất đỗi đơn sơ. Đơn sơ như hình ảnh tấm bánh. Tấm bánh, tình yêu gần gũi Sao Chúa không hoá thân làm viên kim cương quý giá, mà lại...