Chuyên trang : VUI SỐNG TIN MỪNG

Chuyên trang lưu trữ các bài chia sẻ, suy niệm và chứng từ sống Tin Mừng

VUI SỐNG TIN MỪNG

“MẠCH NƯỚC VỌT ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI” – Tgm. Giuse NGÔ QUANG KIỆT

“MẠCH NƯỚC VỌT ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI” Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan ( Ga 4, 5-42 ) Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng...