Chuyên trang : VUI SỐNG TIN MỪNG

Chuyên trang lưu trữ các bài chia sẻ, suy niệm và chứng từ sống Tin Mừng

VUI SỐNG TIN MỪNG

SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA – Tgm Giuse Ngô Quang Kiệt

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A: SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA Hôm nay cung thánh đượm vẻ u buồn. Bàn thờ đạm bạc không hương hoa. Lễ phục mang màu tím. Màu tím của lặng lẽ hy sinh. Màu tím của âm thầm cầu nguyện. Màu tím của tha thiết đợi chờ. Màu tím ấy nhắc cho ta biết: Hôm nay, ta đã bước vào mùa...