Chuyên trang : Chưa phân loại

Chưa phân loại

TÍNH TỚI NGÀY 27.8.2022, ĐÃ CÓ 1 TRIỆU NGƯỜI ĐÃ MẤT VÌ ĐẠI DỊCH COVID

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, WHO, ngày 27.8.2022 vừa qua, cả thế giới đã có tròn 1 triệu người chết vì Đại Dịch Covid, trong số này có cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, bạn hữu, linh mục, tu sĩ trong cộng gia đình và cộng đoàn của chúng ta. Ngay khoảnh khắc này, xin nguyện chung một Kinh Lạy Cha trao phó tất cả các...