Chuyên trang : TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Chuyên trang chia sẻ các bài suy niệm, bài giảng Chúa Nhật

TIN MỪNG CHÚA NHẬT

NHÌN TRỜI – Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Thăng Thiên: NHÌN TRỜI Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt Con người thường có hai thái độ sống đối nghịch nhau. Một bên là những người chỉ biết có việc đạo. Sống dưới đất nhưng lòng trí để cả ở trên trời. Không tha thiết gì với những người chung quanh. Không tham gia những sinh hoạt xã hội...