Chuyên trang : QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

267. QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG QUYÊN GÓP 30 TRIỆU ĐỒNG GIÚP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ MÁU CHO ÔNG NGUYỄN VĂN LỘC Ở NGHỆ AN

Nữ Tu Têrêsa Trần Thị Linh Phương, Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng, thành phố Vinh, giới thiệu ông NGUYỄN VĂN LỘC, sinh ngày 12.8.1966, vợ là bà Nguyễn Thị Yến, có 5 người con, 3 người đã lập gia đình, còn 2 người còn nhỏ, đang đi học, gia đình làm ruộng hiện ngụ tại xóm 1, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ...