Chuyên trang : QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

BỮA ĂN NHÂN ÁI QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

TIỀN VÀ VẬT PHẨM QUÝ ÂN NHÂN GỬI VỀ TÍNH TỪ NGÀY 1.10.2021

1. Gửi trực tiếp qua dịch vụ kiều hối về địa chỉ chúng tôi: Lm. Lê Quang Uy, 134/13 Trần Phú, P. 5, TP. Vũng Tàu, các nhân viên đã có thể đến trao tiền như trước khi phong tỏa. 2. Gửi qua account Ngân Hàng về địa chỉ cô Nguyễn Thị Nở như lâu nay với ghi chú rõ “Giúp Bữa Cơm Nhân Ái”: Cô Nguyễn Thị Nở...