Chuyên trang : NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

KITÔ HỮU, NHỮNG CON NGƯỜI… KỲ CỤC !

Aiden Wilson Tozer ( 1897 – 1963 ), một nhà thần học nổi tiếng người Canada, có nhận định như sau về người Kitô hữu: “Kitô hữu xét cho cùng, là một con người kỳ cục nhưng không kém phần độc đáo. Kitô hữu cảm nhận một tình yêu tột độ đến mức tràn đầy’ dành cho một Đấng mình chưa từng gặp; trò chuyện...