Chuyên trang : MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

ĐỨC MẸ GUAĐALUPÊ – Lm. Minh Anh, Huế

Đức Mẹ Guađalupê là một chứng tá hùng hồn của Lòng Thương Xót Chúa. Với đa số Giáo Dân Việt Nam, Đức Mẹ Guađalupê xem ra vẫn còn khá xa lạ, thế nhưng, với người châu Mỹ thì không. Năm 1910, Đức Piô 11 công bố Ðức Mẹ Guađalupê là Quan Thầy Châu Mỹ Latinh và của Phi Luật Tân vào năm 1935. Đến năm 1999, Đức...