Chuyên trang : CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Một giáo sư kinh tế ở một trường đại học cho biết ông chưa từng đánh rớt sinh viên nào, nhưng đã từng đánh rớt hết cả một lớp học. Lý do:...