Chuyên trang : CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH

SÓNG DI CƯ

IOM ( Tổ chức Di Cư quốc tế ) cho rằng, Việt Nam đang diễn ra một “làn sóng di cư thứ tư”. Ba làn sóng trước là vào các thời điểm: Pháp rút khỏi...

CHÚNG TA CHỜ AI ĐÂY ?

  Những ngày cuối tuần ở Hồng Kông trời vẫn có mưa. Mà dù nắng hay dẫu có mưa đi nữa, thì vẫn có hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn người vẫn...

THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG…

… Tình hình sức khỏe anh em khi còn ở các trại do quân đội VC quản lý đã tồi tệ, thì nay càng tồi tệ hơn dưới sự hà khắc dã man của bọn...