Chuyên trang : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

FORMOSA: ĐAU KHÔNG THÀNH LỜI

Tôi còn nhớ hơn một năm về trước, có một vị phó tổng biên tập rủ tôi tới tòa soạn anh ấy làm việc, nhưng anh ấy nói rằng không được động...